Captivity
Efekt Captivity

Przykłady

Udostępnij efekt

Captivity

Efekt ten wykorzystuje automatyczne wykrywanie twarzy

Photo frame from the thriller "Abduction".