เมือง

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effect of a personalized billboard in the city center.