สแกนฟิล์ม

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Turn your image into square film shot.