การทำสำเนา

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Effect of a photo reproduction.