Człowiek z żelaza

Efekt ten wykorzystuje automatyczne wykrywanie twarzy
Efekt ten może wygenerować obraz animowany

Photo frame "Iron Man" - a character from the sci-fi action movie.