Ornament
Efekt Ornament

Przykłady

Udostępnij efekt

Ornament

Efekt ten może wygenerować obraz w wysokiej rozdzielczości

What's the main issue with christmas tree bulbs? Of course, that they are frustratingly fragile. But not ours! Moreover ours have a picutre of you on them!