Replacing billboard advert
Efekt Replacing billboard advert

Przykłady

Źródło zdjęcia

Udostępnij efekt

Replacing billboard advert

Efekt ten może wygenerować obraz w wysokiej rozdzielczości

Have a worker change the billboard advertisement with your own super-sized picture on a building's wall, for the viewing pleasure of passers by.