Ethanol
Efekt Ethanol

Przykłady

Udostępnij efekt

Ethanol

Efekt ten wykorzystuje automatyczne wykrywanie twarzy

Photo prank "Ethanol" in retro black and white style.