Animator
Efekt Animator

Przykłady

Udostępnij efekt

Animator

Efekt ten może wygenerować obraz animowany

Photo effect "Animation" - this is a basic animation that will allow you to use up to 5 photos.

Size

Delay (seconds)

*1.

*2.

3.

4.

5.