Bathroom
Efekt Bathroom

Przykłady

Udostępnij efekt

Bathroom

Efekt ten może wygenerować obraz animowany

Animated photo effect with a fogged mirror.