Za płotem

Efekt ten może wygenerować obraz w wysokiej rozdzielczości

Photo effect of a billboard behind the fence in the suburbs.