Copying the Masterpiece
Efekt Copying the Masterpiece

Przykłady

Źródło zdjęcia

Udostępnij efekt

Copying the Masterpiece

Efekt ten może wygenerować obraz w wysokiej rozdzielczości

Woman copying your portrait in museum.

*1.

2.