Superman
Efekt Superman

Przykłady

Udostępnij efekt

Superman

Efekt ten wykorzystuje automatyczne wykrywanie twarzy

Photo frame Superman - a famous screen adaptation of the graphic novel about a person with a super power. Try this effect several times to be surprised :).