The First Man on the Moon

Efekt ten wykorzystuje automatyczne wykrywanie twarzy
Efekt ten może wygenerować obraz w wysokiej rozdzielczości

So who was the first man to step on the Moon? Was it Neil Armstrong? Wrong! That was you!