Vintage TV Sets
Efekt Vintage TV Sets

Przykłady

Źródło zdjęcia

Udostępnij efekt

Vintage TV Sets

Efekt ten może wygenerować obraz animowany

These old TV sets will definitely need some alignment.