ปพลิเคชัน

PhotoFunia สำหรับ iOS

จำหน่ายเมื่อ App Store
ต้องการ iOS 6.0+

PhotoFunia สำหรับ Android

จำหน่ายเมื่อ Google Play
ต้องการ Android 1.6+

PhotoFunia สำหรับ Windows Devices

จำหน่ายเมื่อ Windows & Windows Phone Stores

PhotoFunia สำหรับ BlackBerry 10

จำหน่ายเมื่อ BlackBerry AppWorld
ต้องการ Blackberry OS 10+

PhotoFunia สำหรับ Nokia Asha

จำหน่ายเมื่อ OVI Store
ต้องการ Asha Platform 1.0+

PhotoFunia สำหรับ Firefox OS

จำหน่ายเมื่อ Firefox marketplace

PhotoFunia สำหรับ Sailfish OS

จำหน่ายเมื่อ Jolla Store

PhotoFunia สำหรับ Ubuntu Touch

จำหน่ายเมื่อ Ubuntu Store

PhotoFunia สำหรับ Tizen

จำหน่ายเมื่อ Tizen Store
ต้องการ Tizen 2.3+