Back Cover
Efekt Back Cover

Örnekler

Paylaşma efekti

Back Cover

Bu efekt animasyonlu bir görüntü oluşturabilir

Place a photo on the back cover of the magazine.