Hammock
Efekt Hammock

Örnekler

Paylaşma efekti

Hammock

Bu efekt, yüksek çözünürlükte bir görüntü oluşturabilir

Place your photo in a glossy magazine.