Hockey
Efekt Hockey

Örnekler

Paylaşma efekti

Hockey

Bu efekt otomatik yüz algılama kullanır

Create a photo effect with a hockey player chasing a disk. It may be you or your friend.