Crystal Ball
Efekt Crystal Ball

Przykłady

Udostępnij efekt

Crystal Ball

Efekt ten wykorzystuje automatyczne wykrywanie twarzy
Efekt ten może wygenerować obraz animowany

Photo effects of a crystal ball - what can you see in there?

*1.

2.