ลูกบอลคริสตัล

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ
ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Photo effects of a crystal ball - what can you see in there?

*1.

2.