ห้องอาบน้ำ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Animated photo effect with a fogged mirror.