โปสเตอร์สามชั้น
ผลลัพธ์ โปสเตอร์สามชั้น

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

โปสเตอร์สามชั้น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photomontage - 3 wall posters along the street.