สวนค้าปลีก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Billboard with your photo near a shopping mall.