รอบบิลบอร์ด
ผลลัพธ์ รอบบิลบอร์ด

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

รอบบิลบอร์ด

Photo effect with a curved billboard glowing in neon lights.

ข้อความ