วันฤดูร้อน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Vivid colours of hot summer afternoon.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง