รักฤดูร้อน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

A fresh summer effect for the ones in love.

*1.

2.