ขวาน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Place your photo on a big panoramic billboard.