นักขี่จักรยาน

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

For those who crave adrenalin rush and speed, try our photo effect "Biker".