สัมผัสการตกแต่ง

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Just a couple of finishing touches and your photo will turn into a nice drawing.