ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Place your billboard on a wall of a high-rise building.