ปลายฤดูใบไม้ร่วง
ผลลัพธ์ ปลายฤดูใบไม้ร่วง

ตัวอย่าง

ปลายฤดูใบไม้ร่วง

Autumn photo frame - portrait in a wooden frame.