แบนเนอร์ติดผนัง
ผลลัพธ์ แบนเนอร์ติดผนัง

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

แบนเนอร์ติดผนัง

Photo effect allowing you to import a photo on a banner placed on a brick wall.