ฤดูใบไม้ร่วง

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Use this filter with low saturated shots to give them warm autumn colours and flares.

เนื้อผ้า

กรอบ