แท็กซี่นิวยอร์ก
ผลลัพธ์ แท็กซี่นิวยอร์ก

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

แท็กซี่นิวยอร์ก

Photo effect of a billboard personalized with your photo.