พลุ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Unconventional artistic photo effects - bokeh.