แอปเปิ้ล
ผลลัพธ์ แอปเปิ้ล

ตัวอย่าง

แอปเปิ้ล

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

How did your picture get among the apples on the grass? No need to call Sherlock Holmes, just simply enjoy the amazing effect.