ฤดูหนาวตอนเช้า

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

A look through a frosty window on a chilly winter morning.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง