เลดี้กับแฟน

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ
ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Try this animated photo effect with a fan. It will bring a touch of elegancy to your image.