จิตรกรรมสีน้ำมัน
ผลลัพธ์ จิตรกรรมสีน้ำมัน

ตัวอย่าง

จิตรกรรมสีน้ำมัน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This effect will turn your photo into an oil painting.