ภาพจิตรกรรมฝาผนังขาวดำ
ผลลัพธ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังขาวดำ

ตัวอย่าง

แบ่งปันผลลัพธ์

คุณอาจจะชอบ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังขาวดำ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

With the help of this effect you can turn your photo into stylish black and white picture painted on a concrete wall. If you like street art this effect is for you.