เงา

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Silhouettes in front of striking photo effects.