ศิลปินถนน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effect of a street artist painting your portrait on the easel.