ฟิล์มถ่ายภาพ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photos taken with a film camera.

*1.

2.