โปสเตอร์สามชั้น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photomontage - 3 wall posters along the street.