โปสเตอร์ร้านค้า
ผลลัพธ์ โปสเตอร์ร้านค้า

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

โปสเตอร์ร้านค้า

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

With this PhotoFunia effect you can place your photos as shop posters on a beautiful stylish black and white photo.

*1.

2.