หิมะตกในเมือง
ผลลัพธ์ หิมะตกในเมือง

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

หิมะตกในเมือง

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

Photo effect of falling snow against a billboard.