สถานีรถไฟ
ผลลัพธ์ สถานีรถไฟ

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

สถานีรถไฟ

Interesting photo effect - billboard in the train station consisting of 4 parts.