ดอกไม้

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Amazingly gentle photo effect "flowers", in 2 variants.

ข้อความ: