กรอบ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effect of a black and white vintage frame.